معاونت آموزشی بیمارستان

 

 

 

 

 

 

معاون آموزش: آقای دکتر مجتبی اشرافی متخصص  ارولوژی در تاریخ  15/7/97 به عنوان سرپرست معاونت آموزشی بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) زابل

منصوب شدند.             

شرح وظایف معاون آمورشی:

-پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در مرکز

-پایش عملکرد فراگیران (فلو،دستیار،کارورز،دانشجو)

-پایش فعالیت های گروههای آموزشی

-نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروههای بالینی براساس برنامه

-کارآموزی ها-کارورزی ها-راند بخش-گزارش صبحگاهی-تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کاروزان و دستیاران

-طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی در بیمارستانEDO

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۶