گروههای آموزشی

تعداد بازدید:۶۳۱

گروههای آموزشی

  •  گروه اطفال
  •  گروه زنان و زایمان
  •  گروه داخلی

 

گروه اطفال

رئیس بخش : اقای دکتر ایرج شهرامیان فوق تخصص گوارش کبد
مدیر گروه  : آقای دکتر ایرج شهرامیان
مسئول برنامه ریزی آموزشی : آقای دکتر محمد حسن محمدی فوق تخصص اعصاب

سایر اعضای هیات علمی

آقای دکتر مهران حصارکی(رییس بخش نوزادان) فوق تخصص نوزادان    
آقای دکترمجیدرضا اکبری زاده         فوق تخصص بیماریهای عفونی   
آقای دکتر بهروز سلطانی مهابادی      متخصص اطفال   
آقای دکتر پویا استاد رحیمی            متخصص اطفال
آقای دکتر حسین شیردل                متخصص اطفال
سرکار خانم دکتر مریم جودی           متخصص اطفال      

 

گروه زنان و زایمان
رییس بخش :  سر کارخانم دکتر زهرا شهرکی فوق تخصص فلوشیپ نازایی
مدیر گروه  :  سر کار خانم دکتر فروغ فرقانی      فوق تخصص فلوشیپ نازایی
مسئول برنامه ریزی آموزشی : سر کار خانم دکتر مانیا کاوه    فوق تخصص فلوشیپ لاپاراسکوپی
سایر اعضای هیات علمی

سرکار خانم دکتر  خدیجه رضایی کیخایی       فوق تخصص فلوشیپ پریناتولوژی
سرکار خانم دکتر بتول شهرکی مجاهد          متخصص زنان و زایمان
سرکارخانم دکتر هدی عبدالهی                  متخصص زنان و زایمان

 

گروه داخلی

رییس بخش : سر کار خانم دکتر فرحناز میر  فوق تخصص غدد
مدیر گروه  : سر کار خانم دکتر حلیمه عالی     تخصص داخلی
مسئول برنامه ریزی آموزشی : آقای دکتر دادخدا صوفی  تخصص داخلی
سایر اعضای هیات علمی :

آقای دکتر امید رضایی کیخایی  فوق تخصص خون

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷