رئیس اداره حراست

تعداد بازدید:۳۴۳۶

     " فاطمه میرمقدم "

سمت : رئیس اداره حراست 

                                                      

شرح وظایف:

* استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات و مدارک محرمانه

* برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

* مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان مؤسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده

* تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش های لازم

* انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و با سیم دستگاه متبوع

* دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از دانشگاه، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه

* کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم

* انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲