صندوق

تعداد بازدید:۱۰۴۵

 

کلیه بیماران سرپائی باید به صندوق مراجعه کرده و مبلغ قید شده در قبض را از طریق  کارت اعتباری پرداخت نمایند .

استرداد قبوض روزانه ، توسط مسئول واحد و تائید مدیریت و مسئول امور مالی از طریق صندوق صورت می پذیرد .

در پایان هر روز گزارشات عملکرد صندوقداران به واحد مالی جهت بررسی و ثبت در دفاتر مالی ارسال می گردد . 

 

شرح وظایف : 

* ثبت هزینه ها و عملیات در دفتر حسابداری .

* کار با دستگاه کارت خوان .

* سند زدن در انتهای شیفت 

*نوشتن گزارش روزانه برای مدیریت در انتهای شیفت کاری .

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰