اورژانس

تعداد بازدید:۵۲۱۴

 

مسئول بخش: احمد رضا سیاسر

مسئول فنی: دکتر پریسا سجادی  ( متخصص طب اورژانس)

 

 

 

 

اهداف بخش اورژانس                                                                                                                                          

هدف بخش اورژانس مراقبت و حمایت درمانی از بیماران در محیطی آرام و فاقد ترس و تنش های عاطفی، توسط پرسنل مجرب و کارآزموده و دلسوز، با بهترین کیفیت جهت تسریع روند بهبود بیماران.

 

 

بیماران بستری در بخش اورژانس                                                                                                                   

در این بخش بیماران تصادفی، ترومایی، گوارشی، اعصاب و روان، نورولوژی، قلبی، داخلی، عفونی، بیمار های سرویس جراحی، اطفال، بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری، CVA، تشنجی، مادران باردار بدحال ، نوزادان بدحال، مسمومیتها و... تحت درمان قرار می گیرند..

 

 

فرآیندهای پذیرش بیمار اورژانس                                                                                                                 

بیماران در این بخش پس از ارزیابی توسط پرستار تریاژ و پزشک ، به سطوح یک و دو ، سه ، چهار و پنج تقسیم می شوند. و بیماران سطح یک و دو به اتاق احیا منتقل و اقدامات اورژانسی جهت بیمار انجام میگیرد. در سطوح چهار و پنج بیمار در اورژانس تحت نظر بستری و زیر مدت 6 ساعت تعیین تکلیف میگردد. جهت بیماران آزمایشات و گرافی های اورژانسی و مشاوره های تخصی درخواست می گردد. بیمار در صورت بستری به بخش منتقل می گردد و در صورت بهبودی پس از دریافت آموزشهای لازم  از اورژانس ترخیص می گردد.

 

قوانین و مقررات بخش اورژانس                                                                                                                    

* به منظور رعایت حقوق افراد و حفظ ایمنی، استعمال دخانیات در تمامی فضای داخلی اورژانس اکیداً ممنوع می باشد.

* به منظور کنترل آلودگی صوتی در محیط اورژانسی ، گوشی همراه خود را در حالت سکوت قرار دهند.

* تنها یک همراه بر بالین بیمار حضور داشته باشند.

* از پارک وسیله نقلیه بر سکوی اورژانس خودداری شود.

* نرده های کنار تخت بالا باشد.

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۱