معاونت آموزشی بیمارستان

تعداد بازدید:۱۲۵۵

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

معاون آموزش :  دکتر مجتبی اشرافی متخصص ارولوژی در تاریخ 97/07/15 به عنوان سرپرست معاونت آموزشی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل منصوب شدند .                                                                               

شرح وظایف معاون آمورشی:

* پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در مرکز .

* پایش عملکرد فراگیران (فلو،دستیار،کارورز،دانشجو) .

* پایش فعالیت های گروههای آموزشی .

* نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروههای بالینی براساس برنامه .

* کارآموزی ها-کارورزی ها-راند بخش-گزارش صبحگاهی-تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کاروزان و دستیاران .

* طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی در بیمارستانEDO .

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰