سوختگی

تعداد بازدید:۲۷۴۸

 

محمد ابراهیم خمری ( کارشناس پرستاری )   
سمت :      مسئوا بخش سوختگی                     

 

 

 

شرح وظایف : 

* ارزیابی بیمار از نظر وجود سوختگی استنشاقی و ثبت تعداد ، عمق و راحتی تنفس .

* ارزیابی عملکرد سیستم تنفسی و در صورت نیاز همکاری  و هماهنگی با تیم درمان در انجام اینتوباسیون و تراکئوستومی .

* ارزیابی وضعیت بیمار از نظر جسمی و روانی شامل وضعیت قلبی ، هوشیاری ، تنفسی ، ادم ، وجود بیماریهای دیگر نظیر دیابت ، اختلال در عملکرد کلیه ، عمدی بودن ( گزارش به مراجع ذی صلاح ) یا غیر عمدی بودن سوختگی  و سایر موارد .

* بررسی بیمار از نظر سوختگی شامل نوع سوختگی ، نوع ماده سوزاننده ، محل سوختگی ، سطح ، عمق ، شدت سوختگی و تعیین درجه سوختگی . 

* اجرای صحیح مایع درمانی تجویز شده بر اساس استانداردهای موجود .

* ارزیابی علائم بالینی عفونت و اعلام نتایج کشت و ارائه گزارش به پزشک .

* پیشگیری از بروز عفونت با رعایت استانداردهای کنترل عفونت و رعایت دستو رالعمل ایزولاسیون .

* ارزیابی وضعیت زخم و انجام پانسمان بر اساس استانداردها .

* نمونه برداری از زخم و ترشحات .

* ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار با استفاده از رژیم غذایی تجویز شده با نظر پزشک .

* ارزیابی وضعیت درد بیمار و ارائه تدابیر پرستاری جهت تسکین درد .

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰