واحد فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۵۳۳

 

 "مهندس رضا رفعت "

سمت : مسئول فناوری اطلاعات 

                                             

 

شرح وظایف : 

* پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان

* نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در مرکز اینترنت بیمارستان

* نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

* نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS 

* پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

* حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای IT و سایر جلسات مورد نظر مدیریت

* تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

* تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها

* حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

* پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات

* رفع مشکلات شبکه در زمینه ی دربهای الکترونیکی

* انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰