ccu۱

تعداد بازدید:۲۵۲۷

مسئول بخش: مریم خدابخشیان

مدیر گروه : دکتر محبوبه شیخ 

 

بخش CCU1 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 8 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی قلب در طبقه اول و در مجاورت راهرو بخش آموزش و ICU1  واقع شده است.این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد.

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱