امین اموال

تعداد بازدید:۱۱۲۱

 

                             امین اموال : عباس حیدری نسب 

 

 

شرح وظایف : 

* رویت کالاهای خریداری شده و تحویل کالا با حضور کارپرداز و انبار دار .

* تطابق کالا با برگه درخواست ، بررسی کالا از نظر صحت ، سلامت ، صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا .

* تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدید و اخذ امضا های لازم .

* تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسید های انبار و ثبت مشخصات کامل اموال شامل : کشور سازنده ، کارخانه سازنده ، مدل ، سریال ، ابعاد و رنگ .

* کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی و کمی .

* صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال .

* پیگیری مغایرتهای احتمالی در اموال شبکه تا حصول نتیجه .

* تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد و ارسال آن به اداره اموال دانشگاه .

* در صورت سرقت اموال ، گزارش به مدیر واحد و در صورت کشف ، کنترل از نظر سالم بودن و تحویل از اداره آگاهی .

* اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل آن پس از برگشت .

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۱