پذیرش

تعداد بازدید:۸۲۸

پذیرش 

 

احد مهماندوست 
سمت :  مسئول پذیرش 

 

شرح وظایف : 

* ثبت مشخصات و نشانی بیماربرروی فرمهای مخصوص به منظور تشکیل پرونده .

* ثبت مشخصات همراه یا مقام اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه جهت معالجه وبستری .

* راهنمائی بیماران جهت انجام مراحل مربوط به پذیرش سرپائی و بستری .

* تکمیل و مرتب کردن دفاتر خاص مربوط به پذیرش .

* تشکیل پرونده های خاص بستری و سرپائی .

* آشنائی به سیستم های کامپیوتر و تخصص در زمینه مربوطه و توانائی در رفع ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش .

* آموزش بیمار و همراهان وی درمورد منشور حقوق بیمار و چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی .

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰