گروههای آموزشی

تعداد بازدید:۱۴۴۵

گروههای آموزشی

  •  گروه اطفال
  •  گروه زنان و زایمان
  •  گروه داخلی

 

گروه اطفال

رئیس بخش : دکتر ایرج شهرامیان فوق تخصص گوارش کبد
مدیر گروه  :  دکتر ایرج شهرامیان
مسئول برنامه ریزی آموزشی : دکتر محمد حسن محمدی فوق تخصص اعصاب

سایر اعضای هیات علمی

دکتر مهران حصارکی : (رییس بخش نوزادان) فوق تخصص نوزادان    
دکترمجیدرضا اکبری زاده  :   فوق تخصص بیماریهای عفونی   
 دکتر بهروز سلطانی مهابادی   متخصص اطفال   
 دکتر پویا استاد رحیمی   :  متخصص اطفال
 دکتر مریم جودی  :   متخصص اطفال      

 

گروه زنان و زایمان  


رییس بخش :   دکتر زهرا شهرکی فوق تخصص فلوشیپ نازایی
مدیر گروه  :  دکتر مانیا کاوه جراح زنان و زایمان فوق تخصص فلوشیپ لاپاراسکوپی 
مسئول برنامه ریزی آموزشی :  دکتر مانیا کاوه    فوق تخصص فلوشیپ لاپاراسکوپی

سایر اعضای هیات علمی 

دکتر  خدیجه رضایی کیخایی       فوق تخصص فلوشیپ پریناتولوژی
 دکتر بتول شهرکی مجاهد          متخصص زنان و زایمان

 

گروه داخلی

رییس بخش : دکتر شیبک 
مدیر گروه  : دکتر حلیمه عالی     تخصص داخلی
مسئول برنامه ریزی آموزشی :  دکتر دادخدا صوفی  تخصص داخلی

 

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰