ICU۲

تعداد بازدید:۳۲۲۴

 

مسئول بخش: فاطمه سرگلزائی

مدیر گروه : دکتر مهرنگار صفرزایی

بخش ICU2 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه همکف در مجاورت درب ورودی راهرو و واحد فناوری اطلاعات و روبروی بخش پذیرش سرپایی واقع شده است.این بخش از سال 1389 راه اندازی گردید.

 

 

شرح وظایف و نوع خدمات بخش:

این بخش به بیماران سرویسهای جراحی(عمومی ،زنان ،مغز و اعصاب و ...) ،داخلی،عفونی ،داخلی مغزواعصاب ،قلب و عروق ،خدمات ویژه پرستاری ارائه می دهد.

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:

در این بخش بیماران همراه ندارند و به آنها تاکید می شود که به هیچ عنوان وارد بخش نشوند مگر در مواقع ضروری که با پوشش مخصوص  ، کاور کفش یا دمپایی مخصوص بخش و با صلاحدید پزشک باشد.

 

ساعات ملاقات: 15/30 الی 16 عصر می باشد

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲