بخش تنفسی

تعداد بازدید:۴۵۲۶

 

   

 علیرضا انصاریان : مسئول بخش تنفسی 

 

 

این مرکزدر سال 1396 تاسیس و تا کنون مشغول ارائه خدمت به بیماران می باشد . پرسنل این واحد بصورت شبانه روزی در حال وظیفه هستند .

در این مرکز تمامی دستگاهها بصورت شبانه روزی و دوره ای کنترل شده و پس از بازدید و رفع اشکال آماده استفاده می شوند .

در تمامی شیفت ها بطور مرتب لوله و فیلتر های دستگاهها چک شده و در صورت نیاز تعویض می گردند و قطعات استفاده شده جداسازی ، شستشو و استریل می گردد .

در حال حاضر این مرکز محل بستری  و خدمت رسانی به بیماران covid 19 می باشد .

 

 

هدف کلی : 

اکسیژن رسانی به موقع و پیشگیری از هاپیوکسی بیمار ، تسریع در روند بهبود وضعیت تنفسی و بیماری او ، کاهش مدت بستری بیمار .

 

 

شرح وظایف پرستاران بخش تنفس : 

* تنظیم و نظارت بر عملکرد دستگاه های Bipap و ونتیلاتورها ، با توجه به ABG بیماران .

* نگهداری و مراقبت از ونتیلاتورها و دستگاه های BIPAP و دستگاههای مرتبط با تنفس مازاد ، در صورت در نظر گرفتن اتاق مجزا .

* تنظیم دستگاه های پرتابل ونتیلاتور در زمان انتقال بیماران به واحدهای تصویر برداری جهت انجام CT و MRI و...

* حفظ و مراقبت از راه هوایی از نظر تهویه تنفسی و اکسیژناسیون .

* اتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی و تنظیم آن با نظر پزشک .

* انجام مشاوره با بیمار و خانواده در خصوص فرایندهای درمانی و مراقبتی جهت کاهش اضطراب .

* بررسی و کنترل سطح هوشیاری بیمار .

* مراقبت از IV line بیمار و اتصال آن به وسایل مربوطه .

* کنترل و تنظیم پارامتر دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی بیمار .

* حفظ و تامین دمای محیطی و مرکزی بدن بیمار .

* گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک .

* بررسی وضعیت عملکرد تنفسی بیمار .

* انجام ساکشن ترشحات راه هوایی از طریق لوله تراشه ، تراکیاستومی osotracheal، Nasotracheal

* همکاری در جدا کردن بیمار از تهویه دستگاه تهویه مکانیکی .

* ارزیابی کمی و کیفی ترشحات درن ها و همکاری با پزشک در خارج کردن درن ها .

* مانیتورینگ قلب ، تشخیص دیس ریتمی های مختلف ، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک .

* انجام اینتوباسیون در موارد ضروری .

* تشخیص و کنترل بی قراری بیمار و بکارگیری تدابیر پرستاری .

* ارزیابی وضعیت درد بیمار و ارائه تدابیر پرستاری جهت تسکین درد .

* ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده .

 

آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۰