انبار

تعداد بازدید:۹۹۷

 

مهدی نذری
امین شهرکی
غلامعلی رضوانی فر 

 

شرح وظایف : 

 

* تعیین مقدار انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری شود .

* اجرای سیستم و روش انبار داری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان .

* مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از کل اقلام موجود در انبار .

* ارسال گزارشات و مکاتبات به مسئولین سازمان و انجام امور اداری .

* بررسی و امضا نمودن اسناد انبار و ارسال به تدارکات و حسابداری .

* نظارت کلی بر ثبت اطلاعات در نرم افزارهای انبارداری .

* ثبت تمام حواله های اورژانسی روزانه و هفتگی واحدهای اداری و ماهیانه بخشهای بستری به تعداد حواله انبار .

* برگشت فاکتورهای ناقص و ناخوانا به تدارکات جهت اصلاح .

* همکاری با امین اموال جهت ثبت اطلاعات و حفاظت از کالاهای اموالی .

* نظارت بر دریافت و تحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوطه .

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۱