عفونی

تعداد بازدید:۴۶۶۰

 

مسئول بخش: شهناز حیدری

رئیس بخش : دکتر حسین پور معصومی 

 

بخش عفونی  با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 19 تخت فعال در بیمارستان سینا واقع شده است.

 

اهداف بخش عفونی                                                                                                                                             

هدف بخش عفونی مراقبت و حمایت درمانی از بیماران در محیطی آرام و فاقد ترس و عاری از آلودگی محیطی، توسط پرسنل مجرب و کارآزموده و دلسوز، با بهترین کیفیت جهت تسریع روند بهبود بیماران انجام می شود.

 

بیماران بستری در بخش عفونی                                                                                                                  

در این بخش بیمارانی که نیاز به درمان در سرویسهای بیماریهای عفونی، تب دار، سیستم تنفسی بستری می شوند. از جمله پنومونی، سل، CCHF، هپاتیت، تب، زونا و سایر بیماریهای عفونی..    

 

فرآیندهای پذیرش بیمار عفونی                                                                                                                

بیماران این بخش اکثراً بصورت الکتیو و نیز از اورژانس و سایر بخشهای عمومی، جراحی، ICU، CCU، PCCU، و... پذیرش می شوند . در بدو پذیرش دستورات پزشک معالج را به همراه دارند. آموزشهای بدو ورود به همراه بیمار داده می شود .فرم ارزیابی اولیه از نظر سلامت جسمی، روحی، سیستم تنفسی و قلبی و گوارشی، سابقه بیماری تکمیل میگردد. در صورت پذیرش بیمار از سایر بخشها کلیه اتصالات نظیر سوند فولی، NGT و Chest tube و IV line و... چک می شود. آزمایشات بدو ورود بیماران الکتیو شامل CBC ، ، U/A، S/E و B/C ، IPT، BS، NaK، Cr، BUN، CRP، ESR، U/Cارسال می شود.آزمایشات که نیاز به ناشتا دارند در شیفت شب ساعت 6AM ارسال می شود نظیر HDL، LDL، T.G، FBS و.... گرافی های بیمار انجام می شود یا جهت شیفت بعد نوبت گیری می شود. مشاوره ها در کوتاه ترین زمان به اطلاع پزشک مشاور می رسد. جواب آزمایشات اورژانسی در همان شیفت و جواب سایر آزمایشات در شیفت بعد پیگیری می شود. بیماران نیازمند ایزوله از سایر بیماران جدا می گردند و حتی المقدور بیماران با تشخیص های مشابه در یک اتاق بستری می شوند. آموزشهای حفظ ایمنی نظیر بالا کشیدن نرده های تخت به بیمار و همراهی داده می شود و تاکید بر رعایت بهداشت فردی صورت می پذیرد.   

 

 

قوانین و مقررات بخش عفونی                                                                                                                                     

* ساعت ملاقات بین ساعت 4-2 عصر می باشد.

* در هنگام ویزیت به ورود همراهی اضافه به داخل بخش اکیداً ممنوع می باشد.

* ساعات چک  V/S هر شش ساعت یکبار می باشد ولی در صورت داشتن تب دار بودن یا افزایش یا افت فشار هر 2     ساعت چک می شود.

* ترخیص بیماران بین ساعت 2-12 بعد از ظهر انجام می شود.

* ساعات تحویل و تحول شیفت ها بین 5/7-7 صبح ، 2-45/13 بعد از ظهر و 30/8-8 شب می باشد.

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱