سیاست های کلان

تعداد بازدید:۱۰۰۷

 

 

بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) در راستای تحقق اهداف خود ، سیاست های کلان زیر را برگزیده و سعی در اجرای حداکثری آنها را خواهد داشت .

 

سیاستهای کلان ذینفعان   

 ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر

 اصول و ارزشهای انسانی و اسلامی

کارکنان ، مراجعین ، بیماران ، دانشجویان ، اعضای هیات علمی ،

معاونت آموزشی و پژوهشی 

 توانمند سازی مستمر کلیه ی کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای 

 ارتباطی ، رفتاری و تخصصی 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان 

 پیاده سازی استانداردهای ایمنی بیمار ، کارکنان ، مدیریت خطر و خطا و

 ارتقاء فرهنگ ایمنی در سطح بیمارستان 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان ، مراجعین ، بیماران 

 آموزش بیماران 

بیماران ، کارکنان

 اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان ،مراجعین ،بیماران ، دانشجویان

 رعایت منشور حقوق بیمار

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان ، مراجعین ، بیماران، دانشجویان

 خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی و اداری با در نظر گرفتن کیفیت و

 کارایی مناسب 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان 

 رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی بر اساس اولویت بدون در نظر 

 گرفتن قدرت پرداخت 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان، بیماران 

 مدیریت مادران پرخطر و ترویج زایمان طبیعی و کاهش تعداد سزارین 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان ، بیماران 

 راهنمایی مناسب و کافی بیماران و مراجعین و افزایش رضایتمندی آنان 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان ، مراجعین ، بیماران 

 بهسازی و تغییر فضای فیزیکی بیمارستان 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان  

 تنظیم صورتحساب خدمات ارائه شده به مراجعین مربوطه و ارسال به 

 سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد با رعایت استانداردهای لازم 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان 

 ایجادتعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر به منظور تحقق کامل درآمدها و

 جلوگیری از کسورات 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان  

 مدیریت بهینه مصرف و هزینه های بیمارستان در راستای سیاستهای 

اقتصاد مقاومتی 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان 
جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد ، خیرین و نیکوکاران 

تیم مدیریت و رهبری ، کارکنان ، واحد خیرین سلامت ، بیماران 

سازمانهای مردم نهاد ، خیرین و نیکوکاران 

 

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۱