درآمد

تعداد بازدید:۱۰۲۶

 

خانم  رفیعی   
سمت :  مسئول درآمد 

 

شرح وظایف : 

* اشنایی کامل با آئین نامه مالی و معاملاتی  و سایر مقررات و قوانین مربوط به امور مالی .

* ثبت ، نظارت و پیگیری بر تهیه و تنظیم اسناد و صورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرارداد .

* ثبت ، نظارت و پیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات ، از موسسات طرف قرارداد.

* نظارت و کنترل بر صندوق  .

* کنترل و ثبت عملیات درآمد در دفاتر و یا نرم افزار رایانه مربوطه .

* رسیدگی به اسناد درآمد و کنترل آنها با صورتحسابها .

* نظارت بر تنظیم صورتحساب های بیمه ای و ارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد و ثبت در دفاتر و یا رایانه .

* پیگیری دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر و سایر موسسات طرف قرارداد .

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۱