ccu۲

تعداد بازدید:۲۴۰۷

مسئول بخش: مریم دارابی

مدیر گروه :   دکتر محبوبه شیخ 

 

 

بخش CCU2 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی قلب در طبقه اول و انتهای راهرو در مجاورت بخش PCCU و روبروی بخش نوزادان واقع شده است.این بخش از سال 1390 مشغول به کار می باشد.

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۱