تاسیسات

تعداد بازدید:۷۸۲

 

                   

 

 

 

  اقای نظامجو
سمت :         مسئول تاسیسات

 

شرح وظایف : 

* تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات ناحیه صنعتی .

* انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات .

* سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی .

* نظارت بر تهیه قطعات یدکی و ئصب و انتقال موتورها و تعمیر آن .

* نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات .

* تهیه طرح های نوسازی قطعات ووسایل مربوط به تاسیسات .

* شرکت در کمیسیون های فنی .

* کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه .

* برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها .

* برنامه ریزی در جهت آموزش و آگاهسازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد .

* انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق .

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰