نوزادان

تعداد بازدید:۲۵۸۲

مسئول بخش : رقیه پردل ( کارشناس پرستاری )

رئیس بخش :  دکتر مهران حصارکی 

 

موقعیت مکانی : طبقه اول بیمارستان انتهای راهرو و در مجاورت HRP قراردارد 

 

شرح وظایف پرستار بخش نوزادان 

* پذیرش نوزاد 

* برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده 

* بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت نوزاد و گزارش موارد غیر طبیعی معیارهای استاندارد سلامت 

* انجام مراقبت های پرستاری تخصصی از نوزاد نارس 

* برقراری محیط ایمن و ارام به منظور پیشگیری از تحریکات عصبی 

* گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات مکرر به منظور پیشگیری از کم خونی احتمالی نوزاد 

* کنترل جذب و دفع به طور دقیق 

* بررسی و ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش های کنترلی درد 

* مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد 

* مشاور وآموزش در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن 

* انجام مراقبتهای لازم قبل ، حین و پس از تعویض خون 

* اجرای دارو درمانی با توجه به میزان داروی تجویز شده 

* مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسیناسیون ، بهداشت جسمی ، تغذیه ، خواب و استراحت و سایر موارد 

* هماهنگی و همکاری با مسئولین مربوطه مرکز به منظور ساماندهی نوزاد بی سرپرست 

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱