کمیته بیماران فراری

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۲ کد : ۲۲۵۸ اخبار بیمارستان
تعداد بازدید:۱۹۸

کمیته بیماران فراری

باهدف و کاهش کسورات و هزینه ها جانبی به دلایل متعدد از جمله فراربیماران غیر بیمه ای و آزاد و عدم پرداخت تعرفه خدمات ارائه شده به این بیماران با عوامل مرتبط کمیته ای برگزار که آسیب ها و موانع بررسی و راههای جلوگیری و بازدارنده از خروج بیماران بدون تسویه حساب پایش شد . و مقرر گردید واحد پذیرش نگهبانی و پرسنل پرستاری نسبت به بیماران باهزینه ها گزاف حساسیت بیشتری داشته واقدامات بیشگیرانه ای انجام بدهند.


( ۲ )

نظر شما :