فرم نوبت دهی بیماران

ثبت نام نوبت دهی کلینیک
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • کدملی*
  4
 • نوع بیمه*بیمه مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • شماره بیمه*در صورت بیمه آزاد عدد 1 را وارد نمایید
  6
 • برنامه کاری پزشکان اسفند ماه دکتر....ساعت دکتر....ساعت دکتر....ساعت دکتر....ساعت دکتر....ساعت دکتر....ساعت دکتر....ساعت دکتر....ساعت
  7
 • انتخاب پزشک*پزشک مورد نظر را انتخاب کنید
  8
 • 9
 • ظرفیت پذیرش از طریق سامانه به بیماران جهت هر متخصص درروز 5 نفر می باشد . توجه توجه: پس از ثبت سامانه حتما حداکثر تا ساعت 8 صبح تاریخ مذکور به بیمارستان مراجعه شود
  10