جلسه اعتبار بخشی ملی بیمارستان

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۱ کد : ۲۲۷۱ اخبار بیمارستان
تعداد بازدید:۴۶۷

جلسه اعتبار بخشی ملی بیمارستان

باحضور محمدشهرکی مترون وسایر اعضای گروه اعتبار بخشی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) مورخه ۹۸/۳/۲۷برگزارگردید.

دراین جلسه پیرامون مسائل اعتباربخشی اتاق عمل وزنان وزایمان بحث وبرسی قرار گرفت وهمچنین درمورد اجرای دقیق موارد ایمینی بیماروگزارش دهی خطاهای تاکیدشد


( ۱ )

نظر شما :