ICU۳

تعداد بازدید:۱۵۱۳

 

مسئول بخش: محمود شیبک

مسئول فنی: دکتر مهدی شیخ(متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه)

 

 

بخش ICU3 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه همکف در انتهای راهرو ورودی بیمارستان و در مجاورت درب اورژانس و روبروی واحد خدمات و بهداشت  واقع شده است.این بخش از سال 1392 راه اندازی گردید

 

 

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۴۰۰