آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۲۲۸

مسئول بخش: هادی اکبری

مسئول فنی: دکتر مهرانگیز غفاری

بخش آزمایشگاه با قسمتهای مختلف هماتولوژی، بیوشیمی،بیوشیمی ادرار، پاتولوژی، میکروبیولوژی، سروایمونولوژی و هورمون، انگل شناسی از سال 1380 مشغول به کار می باشد. و در مجاورت بخش رادیولوژی واقع شده است.

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۷