اساتید و پزشکان

تعداد بازدید:۱۱۱۲

گروه اطفال

 • دکتر ایرج شهرامیان                  دانلود PDF
 • دکتر محمد حسن محمدی              دانلود PDF
 • آقای دکتر مجید رضا اکبری زاده     دانلود PDF
 • دکتر مهران حصارکی                دانلود PDF
 • آقای دکتر بهروز سلطانی مهابادی   دانلود PDF
 • آقای دکتر پویا استاد رحیمی         دانلود PDF
 • آقای حسین شیردل
 • سر کار خانم دکتر مریم جودی

گروه زنان

 • دکتر فروغ فرقانی                                 دانلود PDF
 • دکتر زهرا شهرکی                               دانلود PDF
 • سر کار خانم دکتر مانیا کاوه                    دانلود PDF
 • سر کار خانم دکتر خدیجه رضایی کیخایی    دانلود PDF
 • سر کار خانم دکتر بتول شهرکی مجاهد      دانلود PDF
 • سرکار خانم دکتر هدی عبدالهی

 

گروه داخلی

 

گروه عفونی

 •  اقای دکتر حسین پور معصومی         دانلود PDF
 • سر کار خانم دکتر مهرنوش فتحی
 •  سر کار خانم دکتر لیلی رضایی

 

گروه داخلی اعصاب 

 

گروه قلب

 • سر کار خانم دکتر محمودی        دانلود PDF
 • سرکار خانم دکتر شیخ
 • سر کار خانم راشکی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۷