سیاست های کلان

تعداد بازدید:۳۵۶

 

 

بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) در راستای تحقق اهداف خود ، سیاست های کلان زیر را برگزیده و سعی در اجرای حداکثری آنها را خواهد داشت .

 

    * ارائه خدمات ایمن و با کیفیت با توجه به حفظ استانداردهای زیست محیطی 

ذینفعان : بیماران و مراجعین - گیرندگان خدمات 

 

   * همکاری با پزشکان 

ذینفعان : پزشکان همکار و متقاضی همکاری 

 

   * خرید و تامین تجهیزات و لوازم پزشکی و غیر پزشکی 

ذینفعان : تامین کنندگان 

 

    * ارتباط با بیمه ها 

ذینفعان : بیماران و مراجعین - سازمانهای بیمه گر 

 

     * رعایت حقوق گیرنده خدمت و ارائه امکانات 

ذینفعان : بیماران و مراجعین - گیرندگان خدمات 

 

     * ارتباط با خیرین 

ذینفعان : خیرین ( هیات امناء ، سایر خیرین جامعه ) 

 

     * جذب ، استخدام و نگهداری نیروهای انسانی 

ذینفعان : پرسنل بیمارستان ، کلیه کارجویان متقاضی همکاری با بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) 

 

      * پرداخت حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان 

ذینفعان : پرسنل بیمارستان ، کلیه کارجویان متقاضی همکاری با بیمارستان امیر المومنین علی (ع) 

 

     * آموزش ، پژوهش و توانمندسازی نیروهای انسانی 

ذینفعان : پرسنل بیمارستان ، کلیه کارجویان متقاضی همکاری با بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) 

 

    * حفظ سلامت جسمی و روحی کارکنان 

ذینفعان : پرسنل بیمارستان 

 

     * همکاری با پیمانکارخارجی 

ذینفعان : پیمانکار خارجی ، کلیه شرکت های متقاضی همکاری با بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) 

 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۰