واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات

مسئول فناوری اطلاعات: آقای مهندس رضا رفعت

 1. پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان

 2. نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در مرکز اینترنت بیمارستان

 3. نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

 4. نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS 

 5. پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

 6. حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای IT و سایر جلسات مورد نظر مدیریت

 7. تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

 8. تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها

 9. حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

 10. پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات

 11. رفع مشکلات شبکه در زمینه ی دربهای الکترونیکی

 12. انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

   

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۵۲۵